Мисия & История

ИСТОРИЯ


Страст, професионализъм и качество са характеристиките на САР Arreghini. 


Една история, която има своите корени през 1950 г., когато основателят Aдолфо Арегини, майстор бояджия, художник и експерт реставратор, започва да произвежда  свой собствен цвят боя за свои нужди. Днес фабриката се ръководи от дъщерите на Адолфо Арегини -  Джилиола и Розанна.

През годините компанията  нараства, развива се и се и адаптира към нуждите на пазара,  като с през 1988 г.става акционерно дружество. 


Днес САР  Arreghini  е фабрика, силна с нейните 60 години опит, обръща голямо внимание на технологичните иновации, научни изследвания, предлагайки  висока производителност, отлично качество, с особено внимание към проблемите на околната среда. 


Цялото производство е 100% произведено в Италия, цифра, която изразява голямата ангажираност на целия производствен цикъл и неговата сложност.

Лидер в дистрибуцията и продажби на националната сцена, CAP Arreghini е една от малкото  компании, която предлагат широка  продуктова гама с най-различни приложения в различни сфери.

Вниманието към динамиката на потребителските  тенденциите на пазара, продължава да  гарантира  на компанията  отлично ниво на конкурентоспособност.


Арт ЛИНЕА ООД е представител и вносител на продуктите на   КАП АРЕГИНИ от 1999г., с два магазина: в София и Пловдив и много партньори в цялата страна.


МИСИЯ


CAP Arreghini има висока култура на качеството, която се проявява във всички аспекти на бизнеса, чрез процес на непрекъснато усъвършенстване и иновации. От внимателен подбор на доставчици и материали до крайния продукт и неговото разпределение, всички етапи са обект на постоянно наблюдение, съгласно строга система за контрол, която да гарантира перфектен баланс между спазването на наложените регулаторни параметри и изисквания за изпълнение.


CAP Arreghini SpA се радва на международен стандарт ISO 9001 за качество, издаден от BVQI, отнасящ се за постигането на отлични стандарти в организацията и в процесите на производство, гаранции за продължаващия ангажимент на компанията за непрекъснато усъвършенстване.


В допълнение към сертифицирането на фирмата, CAP Arreghini, разполага с множество сертификати за продукти, които гарантират съответствие с нивата, наложени от различните регламенти на Европейския съюз. 


С цел да се намали въздействието върху околната среда,  усилията на компанията в момента са съсредоточени върху развитието на екологично чисти продукти, свързани с намаляването на емисиите на летливи органични съединения  и с най-новите наредби за зелено строителство.


Всичко това показва голяма ангажираност, внимателно и отговорно управление и производство, винаги да предлагане надеждни решения и безопасно изпълнение.