Търсене

БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ

Защитата с водоразтворими бои или безшевни пластични облицовки на външната повърхност на зидарията, каквито и да са видът на използвания за нейното изграждане материал и нейното предназначение (жилищни домове, публични постройки, промишлени сгради), много често се пренебрегва. Обикновено, когато се говори за защита се има предвид желязото, но агресивните явления упражняват своето въздействие и върху цимента, варта, мрамора или строителния камък и върху другите материали, използвани в строителството.

Ерозионните явления възникват главно по вина на:

* агресия, предизвикана  от кондензирането на киселинни газове и пари, дължащи се на атмосферното замърсяване (димове, изпускани от отоплителни инсталации, отработени газове от промишлени предприятия, автомобили и т.н.);

* агресии с биологичен характер, дължащи се на бактерии и гъбички.

Основен преносител и причинител на проникването, разлагането и ерозията при упоменатите по-горе явления е водата.

Така че ,основната цел при защитата е да се създаде бариера, която да е възможно по-устойчива на вода и в същото време да е дишаща, тоест пропусклива на водна пара, да има постоянна и висока алкална устойчивост, когато се касае за стени, да е химически инертна, за да е устойчива на вече споменатия по-горе киселинен конденз.

За да може тази бариера да функционира правилно, не само е необходим внимателен подбор на продукта, но преди всичко нанасянето на този продукт трябва да бъде извършено рационално и върху добре подготвена повърхност. Всъщност, често пъти когато се получи негативен резултат, вината се приписва на материала или на вида приложена обработка, но много пъти причината е, че не е било проверено предварително състоянието на третиранота повърхност, не са били извършени необходимите възстановителни работи, не са били отстранени разграждащите агенти, като мухъл, плесени и стари бои.

Естествено, в подобни случаи ще се получи негативен резултат с повече или по-малко краткотраен ефект. При повърхностната подготовка на основи, съставени от всякакъв вид строителни агломерати, както естествени (мрамор и камък), така и изкуствени (мазилка и вар, бетон, гипс и др.), трябва да се вземе предвид това дали обработваемата повърхност е нова или стара. Всъщност, когато повърхността е нова, трябва да се имат предвид само явленията, които действат между основата и облицовката, защото агресиите с химическо или биологично естество още не са имали време да се развият и да разрушат основата.

Въз основа на казаното дотук, основните елементи, които трябва да се вземат предвид са: наличие на вода и алкалност.

Водата може да присъства като направна вода на изделията, като в този случай тя трябва да се изпари по естествен път и да слезе до допустими нива под 8%. Наличието й може да се дължи на инфилтриране заради конструктивни дефекти, като в този случай проблемът трябва да се отстрани преди боядисването. Алкалността на основата се дължи на наличието на свободна вар в резултат на непълна карбонизация.

При новите основи тя е налице във високи стойности, които слизат до рН 8-9 (допустима стойност за правилно боядисване) с постепенното карбонизиране на варта.

Когато обаче повърхността е стара, преди всичко трябва да се направи проверка за остатъчни продукти от реакцията, изменения и замърсяващи агенти, съществуващи или образувани вследствие на химически и биологични агресии, защото тяхното наличие може да направи напразни всички усилия, вложени за постигането на успешен резултат от боядисването. Един метод за подготовка на добра повърхност е енергичното механично изчеткване, като по този начин се отстраняват стари бои в процес на отлепване, мръсотия, прах и други остатъци. Тази основна операция трябва да бъде извършена с максимално старание и без ограничаване до твърде разпространеното „минаване с метлата”, хранейки надеждата, че после боята ще „залепи всичко”. Първо, е необходимо да се отстранят дребния прах и материалите, които са в процес на разтрошаване или са несвързани. Ако повърхностите са в добро състояние, вместо изчеткване може да бъде направено измиване с вода под налягане. След като се провери, че повърхността е хомогенна и че алкалността и съдържанието на вода са в допустимите стойности, се пристъпва към нанасянето на изолиращ грунд , който служи за:

* избягване на моменталната абсорбция на голяма част от водата, съдържаща се във водоразтворимата боя. Прекалено високата абсорбция ,би възпрепятствала нормалното образуване на филма и така нанесените водоразтворими бои биха загубили голяма част от своите характеристики, като: устойчивост на миене, на разпрашаване и запазване тоналността на цвета;

* заздравяване на повърхността, ако тя е склонна да се разтрошава, като по този начин се избягва образуването на пукнатини и отлюспването на водоразтворимата боя. Ако повърхността е атакувана от плесени, необходима е санитарна обработка с В1  (дезинфектант за стени). При нанасянето количеството изолиращ продукт варира в зависимост от строителния материал (цимент, гипс, варова мазилка или други), без обаче да се прекалява, защото полезната част е само тази, която прониква в основата и която спира разпрашаването.

Поради това с нанасянето на изолиращия продукт не бива да се създава лъскаво лаково покритие, защото това би намалило силно транспирацията на изделието и би опорочило адхезията на следващите слоеве водоразтворима боя.

Съвети за добра устойчивост на външните бои

Боята, нанесена на външната фасада на сграда трябва да отговаря на две съществени условия:

1. ЗАЩИТА НА ОСНОВАТА

За да се избегнат :

* Появата на мъх и замърсявания;

* Просмукване на вода и влажни петна;

* Химическа корозия;

* Олющване на мазилката при ниски температури;

* Загуба на термична изолация.

2. ЕСТЕТИЧЕСКИ ЕФЕКТ

За да се осигури на повърхността :

* Добър външен вид

* Здравина на завършения филм

Необходимото, за да се изпълнят тези условия са:

А) Вида на  продукта:

* Вид смола, която осигурява химическата устойчивост и сцеплението;

* Вид на пигмента, осигуряващ покриваемостта и устойчивостта на цветовата гама

* Правилно съотношение между пигмента и смолата.

Б) Други условия:

* Състояние на повърхността, която трябва  подготвена

* Условия за нанасяне –температуравлажност и др.

* Условия на експозиция и предназначение на изделието

Вижте също и бои и лакове за дърво

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАГАЗИНЪТ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН
от 10. 8 . 2023 - до 22. 8.2023 включително
В ТЕЗИ ПЕРИОДИ ИЗПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ ПОРЪЧКИ  И ЗАПИТВАНИЯ НА МЕЙЛ:

cap@gttbg.com

ИЗВИНЕТЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО !