LEGASTUCCO L100

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

СВЪРЗВАЩА СМОЛА ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОДОВИ НАСТИЛКИ
Свързваща бързо изсъхваща смола зашпакловане и изглаждане на дървениподови настилки; смес с дървен прах,получен от финото изглаждане.

Вижте още: