PRIMER PA400

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВТВЪРДЯВАЩА СМОЛА СРЕЩУ ВЛАГА
Втвърдяваща смола за образуващи прах циментови основи; за обработка срещу остатъчна влага за влажни подове и стени; с добавяне на фин пясък се получават синтетични замазки за бързо шпакловане или поправки. За залепване използвайте единствено нашите двукомпонентни лепила monoparquet или adesivo mono h.

Вижте още: