NITRODIL - разредител

 

 

Разредител на базата на естери, подходящ за разреждане на нитроцелулозни и полиуретанови бои.

Разгледайте също и грунд за метал